5 faktora koji utiču na krajnju cenu nekretnina

Kada analiziramo cene nekretnina na tržištu, obično ih poredimo sa drugim cenama, ali se one formiraju zahvaljujući nekim drugim faktorima. Svakako najznačajniji su trendovi na međunarodnom tržištu i vrednosti kamatnih stopa i oni su naročito bitni za velike oscilacije u cenama tokom velikih ekonomskih previranja, ali za sve ostale manje i češće promene u cenama zaslužni su neki drugi faktori:

  1. Trenutna ponuda lokalnom tržištu nekretnina – Što je veća ponuda nekretnina na lokalnom tržištu veća je verovatnoća da ćete vašu nekretninu kupiti ili iznajmiti po pristupačnijoj ceni. Cene mogu skočiti jedino u slučaju kada je potražnja veća od trenutne ponude slobodnih nekretna što u praksi nije tako čest slučaj.
  2. Dodatna vrednost nekih od nekretnina– Pored ustaljenih elemenata koje svaka nekretnina mora da poseduje, neke od nekretnina mogu imati i posebne pogodnosti unutar i izvan same zgrade, kao i brojne luksuzne dodatke kakvi su bazen, prostor za sport, sauna. Dodatna vrednost nekretnine može se odnositi i na razvojni plan za okolinu u kojoj se nekretnina nalazi. Male i velike investicije u najbližoj okolini mogu imati veliki uticaj na cenu, pa uvek predlažemo i kupcima i prodavcima nekretnina da se posebno raspitaju o razvojnim planovima naselja u kome se nekretnina nalazi.
  3. Priprema nekretnine za prodaju i njena prezentacija – Sa sigurnošću možete očekivati veću zaradu ukoliko pred samu prodaji investirate u vašu nektretninu, jer ćete na ovaj način sakriti sve eventualne nedostatke. Mali trikovi poput krečenja, čišćenja, zamene drvenarije ili ograde u dvorištu će popraviti prvi utisak kod kupaca, ali i krajnju cenu.
  4. Dobra lokacija – Dobra lokacija je najbolji adut kod svake nekretnine.  Cena će svakako biti veća ako se nekretnina nalazi bliže centru grada, ali dobru cenu za nekretninu možete zahtevati i ako se nalazi u naselju sa dobrim saobraćajnim vezama sa drugim delovima grada ili ukoliko se u neposrednoj blizini nalaze drugi interesantni sadržaji, šoping centri i veće zelene površine.
  5. Mogućnost dodatnog investiranja – Bez obzira koliko bila visoka cena nekretnine uvek možete tražiti još višu cenu ukoliko postoji mogućnost za dodatnim investiranjem i izgradnjom u okviru već postojeće nekretnine. Svako je spreman da plati većiu cenu, ukoliko je siguran da će to što je kupio imati veću vrednost u predstojećim godinama.