Ukoliko se selite iz starog stana u novi, treba znati da je daleko lakše i jeftinije sa najmom započeti na samom početku meseca, nego u drugoj polovini ili na samoj sredini meseca.

Tačno je da nije uvek lako naći smeštaj za celu porodicu na nekoliko dana, ukoliko je Vaš ugovor vezan sredinom meseca, a Vi se iseljavate iz prethodnog stana i dok tragate za novim stanom, nemate gde odsesti kod prijatelja i rodbine. Ali u svakom slučaju, sa najamom nekretnine treba započeti na početku meseca iz bar tri razloga:

1. Obzirom da obično najam plaćamo na mesčnom nivou, daleko je lakše organizovati najamninu za sledeći mesec ukoliko je plaćamo svakog meseca 1. u mesecu. Čak iako se odlučite da se iselite iz stana vise nego jasno je da ćete imati plaćenu stanarinu kraja meseca, odnosno poslednjeg dana.

2. Mogućnost nesporazuma je minimalna i kada je reč o dugovanju za struju, gas, vodu i druge komunalije. Ova dugovanja se računaju takođe na mesečnom nivu, pa neće biti potrebe da placate nešto što niste potrošili, samo zato, jer je to poslednji račun, koji je pristigao dok ste vi još uvek bili u stanu.

3. U poslu sa nekretninama postoji srazmerna, odnosno proporcionalna stanarina koja se odnosi na stanarinu, koja je obračunata srazmerno broju dana koji ste proveli u nekom stanu, a koji je manji od jednog meseca. Međutim, ovaj vid stanarine je običino ugovoren internim dogovorom između stanodavca i stanara i praktično zavisi od toga koliko je vlasnik spreman da Vam dopusti da ostanete u stanu duže od predviđenog roka. Ipak, budite spremni da platite stanarinu za ceo mesec u slučaju da u stanu koji iznajmljujete ipak ostanete nekoliko dana duže nego što je to ugovorom predviđeno.