Čak i sa najboljom agencijom za nekretnine, iznajmljivanje stana je vaša odgovornost, te zahteva dosta strpljenja i nadasve opreznosti. Angažovanjem najbolje agencije za nekretnine, sebe ćete zaštiti od mnoštva problema, ipak još uvek postoji bar 5 stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom iznajmljivanja stana.

  1. Pre nego što i otpočnete sa gledanjem stanova koji su u ponudi obezbedite bilo koju potvrdu o svojoj finansijskoj sposovnosti, jer ovoj može biti prvi dokument koji će vam vlasnik i novi gazda zahtevati. Iako je samim ugovorom o najmu svaki vlasnik prilično dobro osiguran, zbog prethodnog lošeg iskustva malo koji stanodavac će želeti da rizijkuje ponovo.
  2. Napravite detaljnu proveru vlasnika i prethodih stanara kako ne biste bili iznenađeni starim neplaćenim računima za struju ili gas, ili oštećenjima koja biste i sami mogli da pokrijete umesto prethodnika.
  3. Posebnu pažnju obratite na ugovor o najmu – Pažljivo pročitajte svaki red ugovora o najmu, kako biste se upoznati sa detaljima oko plaćanja, troškovima uključenim u stanarinu, period najma, pravilima u stanu i posebnim uslovima koje ima vlasnik. Pre nego potpišete proverite da li se slažete sa svime. Jednom kada je ugovor potpisan, biće definitivno kasno za bilo kakve kasnije izmene.
  4. Ukoliko ne planirate da živite u stanu sami, pitajte obavezno oko pravila vezanih za dolazak gostiju i čuvanje ljubimaca. Ovo su i najčešći razlozi ranijeg raskida ugovora o najmu, ukolilko se stvari ne razjasne na samom početku. Iako je o pomenitim stvarima moguće napraviti dogovor usmeno, najbolje je da slične stvari uključite u ugovor kako biste svoju poziciju poptpuno zaštitili.
  5. Raspitajte se o uslovima raskida ugovora – Pored detalja o visini kirije i depozitu, vaš ugovor o najmu treba obavezno da sadrži pravila života u stanu, ali i uslove tokom kojih može doći do raskida ugovora kod obe strane. Kako ovo nije vaš stan, i kako ćete jednog dana ipak morati da odete iz njega, stavite na papir koji je krajnji rok do kada biste morali da obavestite drugu ugovornu stranu o vašem iseljenju, kao i druge uslove pod kojima se može prekinuti najam stana bez ikakvih sankcija, novčanih i bilo kakvih drugih.