Naši najbolji prijatelji nisu uvek najbolji prijatelji za naše gazde i vlasnike stanova u koji se selimo, naročito ako i sami nisu ljubitelji životinja u zatvorenom prostoru. Verovatno ste sasvim u pravu ukoliko mislite da nakon što platite za boravak u stanu imate pravo da u njemu radite sve ono za čim imate želju, ipak svaki vlasnik želi da zaštiti svoju sopstvenu imovinu od bilo kakve vrste štete, koju mogu načiniti životinje.
Nažalost, bez obzira koliko utrenirani i poslušni bili vaši ljubimci, već sama promena životnog prostora kod životinja može uzrokovati promenjeno ponašanje i neželjenu štetu. Imajući u vidu broj porodica koje poseduju kućne ljubimce, vlasnici bi sasvim sigurno trebalo da prihvate životinje zajedno sa stanarima, jer će u protivnom zatvoriti vrata velikom broju onih stanara koji su spremni da plate traženu mesečnu stanarinu samo da bi mogli da zadrže svoje ljubimce u svom novom stanu.
Rešenje za obe strane jeste da sami odluče šta su sve spremni da žrtvuju kako bi zadovoljili svoje interese i da u ugovor o najmu jasno naznače uslove pod kojima je dozvoljeno da ljubimci ostanu u iznajmljenom stanu.
Kada vlasnik prihvati životinju u svom renoviranom ili novom stanu, od stanara bi bilo fer da plati svu eventualnu štetu koju je načinio njegov ljubimac. S obzirom da učestalost ovakvih situacija, nije iznenađenje da sam vlasnik traži veći sigurnosni depozit kako bi osigurao sebe u slučaju da sam stanar nije spreman da plati štetu. U nekim zemljama veći depoziti su poznati kao obavezna nadoknada za ljubimce.
Ipak nekada ni ovo nije dovoljno. Zato za svali slučaj probavite dokument o poreklu ljubimca, pismo od veterinara, reference od prethodnog vlasnika stana i komšija. Da biste ubedili vašeg stanodavca da prihvati kućnog ljubimca naglasite da planirate da ostanete u stanu na duži perioda i ponudite viši depozit pre nego vlasnik ima priliku da ga sam zatraži.