Sigurnosni deposit za najam stana je jedna od najvećih glavobolja svih onih koji iznajmljuju stan i ulaze u tuđi stan. Dajemo ga vlasnicima ili onima koji izdaju stanove u slučaju oštećenja koja su nastala tokom našeg bivanja u stanu, ili za potrebe čišćenja nakon našeg odlaska iz stana. Bez obzira da li je reč o depozitu koji se vraća ili ne vraća, uglavnom se radi o iznosu koji je minimum u visini jedne kirije, zbog čega je veliki izdatak za stanara. Ipak, ukoliko ste sigurni da ćete zaista i dobiti novac na kraju ugovornog perioda, ovo je zgodan način da sklonite Vaš novac sa strane i uštedite ga za nešto drugo.

Međutim, kako da budete sigurni da ćete deposit i dobiti i za koje svrhe on može da se iskoristi?

To je individualna stvar i zavisi isključivo od dogovora koji napravite sa vlasnikom. Da biste bili sigurni da će vam se vratiti depozit pokušajte da pojasnite stvari od početka i u pisanom ugovoru pribeležite iznos koji ste platili kao i listu već postojećih oštećenja u stanu, ukoliko je stan u koji ulazite već bio u najmu.

Pokušajte da uključite u ugovor sva oštećenja i popravke koje mogu da se pokriju depozitom kao i poslednji datum do kada Vam vlasnik mora vratiti Vaš novac. Dodatni svedok prilikom potpisivanja ovog ugovora takođe nije loša ideja, a ukoliko zaista ima nekih oštećenja fotografisanje istih su i više nego dobrodošle. Ovaj papir treba da potpišu obe strane, a Vi čuvajte svoju kopiju i fotografije koje ste napravili u stanu.

Kada dođe dan selidbe, vlasnik mora da obezbedi listu sa svim popravkama koje su obavljene u međuvremenu, kao i važeće račune za iznos koji je platio tokom popravke. Isto se odnosi i na Vas ukoliko ste u svojoj režiji obavljali popravke, a za to očekujete novac nazad.

Budite pametni i oprezni, jer i mali propust može Vas ostaviti bez novca, čak iako ste se veoma dobro vladali prema stanu.